Avui el paraulògic juga amb les lletres: E M A L T G B

Amb les que és poden formar un total de 82 paraules

Tutis

1 paraules

Llargada de les paraules

6 lletres: 15

4 lletres: 18

5 lletres: 24

7 lletres: 8

3 lletres: 7

10 lletres: 2

9 lletres: 4

8 lletres: 4

Paraules amb lletres repetides

Amb 3 A: 8

Amb 2 A: 40

Amb 2 B: 11

Amb 2 L: 18

Amb 3 L: 5

Amb 2 E: 8

Amb 2 G: 1

Amb 2 T: 3

Amb 2 M: 4

Paraules amb lletres dobles

Amb doble L (ll): 21